Dy njerëz të një qyteti

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Richard po mbush muajin ne Sarandë dhe vjen nga Washington DC. Nesër hyn në apartamentin e ri ku do banojë për një vit, përpara se të vendosë të blejë shtëpi. Elda e shtyu bileten për në Los Angeles (LA). “S’më bën zemra ta lë Sarandën. Do rregulloj punët aty (në LA) dhe do kthehem menjëherë.” Kurse qeni fitoi llotarinë amerikane – dashuri në shikim të parë, prapa kazanit të plehrave. Richard e pagëzoi “Alba.”


Two people of a city

Richard’s been living for a month in Saranda, hailing from Washington DC. Tomorrow he’ll reside in a 1-year lease apartment before he decides to buy his own house. Elda postponed the ticket to Los Angeles (LA). “I don’t have the heart to leave Saranda. Once I take care of business in LA, I’ll be back right away.” Meanwhile, the lucky pup won the American lottery – love at first sight, next to the trash can. Richard baptized her “Alba.”