Vojsava Elisavet Sina, Greqi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Neta, të ndjej në çdo frazë tënde. Dikush që nuk është larguar, qoftë dhe për pak nga atdheu, nuk ka se si të futet në pozicionin tënd. Duke u rritur, filozofojmë më shumë dhe perceptojmë më mirë nevojat e brendshme. Besomë, nuk e kanë të gjithë forcën e të menduarit dhe forcën e të vepruarit në kohën e duhur. Do forcë shpirtërore dhe një bagazh të caktuar kulturor të mund të rrosh për vete, duke respektuar në të njëjtën kohë edhe ata që të rrethojnë, por forcën për t’u përshtatur nuk e kanë të gjithë njësoj….