Aurora Ajdini, Chicago (USA)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Neta ke folur dhe për mua… I ke vënë pikën me “aty isha e kënaqur, por jo e lumtur.” Njerezit me shpirt te kuptojne se perse flet…